Home Download Circuits Car Wiring Car Manuals Manual
       
     
 

Besplatni programi za snimanje i uređivanje zvuka audio editor free download muzički programi

       
       
       
       
  trakAxPC
Stvarajte profesionalnu muziku i video mix na lak način u zabavnoj sredini.
  VOR Tape
Mali i brzi program za snimanje zvuka.
       
  Mp3 My MP3 Recorder
Program koji snima internet radio, snima u mp3 ili wav.
  Wavosaur
Moćni i besplatni audio editor za windows XP
       
  Free MP3 Recorder
Besplatni program za snimanje zvuka u WAV ili mp3 datoteke.
  FREE Hi-Q Recorder
Besplatni program za snimanje zvuka. Snima streaming audio, i bilo koji audio u mp3 format.
       
  Audacity
Uredite digitalni audio valne oblike uključujući WAV, AIFF, i MP3.
  Easy MP3 Sound Recorder
Moćni snimač zvuka, kompletan studio za snimanje na vašem računalu.
       
  AoA Audio Extractor
Izdvaja audio/zvuk ili pozadinsku glazbu s video zapisa.
  Streamripper for Windows
Snima streaming mp3 na vaš hard disk.
       

 

 
Copyright © 2007 Tehnomagazin.com
Terms & Conditions                                        Privacy Policy                                                Impressum